Whole Brain: Sjöstedt et al 2020 “ProteinAtlas” (mouse dataset)

Search the dataset by Sjöstedt et al: Bulk RNAseq of mouse brain

More information on methods here

Bokeh Plot

Heatmap units: pTPM

Full dataset at https://www.proteinatlas.org/